Syndrom vyhoření: Příběh Tomáše

Syndrom vyhoření, známý také pod jeho anglickým názvem „burnout“, je stav emocionálního, mentálního a fyzického vyčerpání způsobený dlouhodobým stresem v práci. Tento stav není pouze projevem únavy, ale je spojen s pocity beznaděje, neschopnosti a snížené efektivity v práci. Syndrom vyhoření se může projevovat různými způsoby a má značný dopad na Váš každodenní život.

Podle výzkumů z poslední doby syndromem vyhoření trpí každý pátý Čech, což je 20 % populace. Ohroženo se jím cítí 34 % respondentů, trpí jím častěji ženy a mladší lidé, nejčastěji pak profese spojené s velkou odpovědností. 1

Profese se zvýšeným rizikem

Některá povolání přinášejí mnohonásobně vyšší riziko syndromu vyhoření z důvodu vysokého pracovního tlaku, emocionálního vypětí, stresu a nedostatečného odpočinku. Mezi tyto ohrožené profese patří: 2

 • Zdravotnický personál: Lékaři, sestry a další pracovníci ve zdravotnictví čelí vysokému tlaku na výkon, dlouhým pracovním hodinám s přesčasy (i práci v noci) a emocionálně náročným situacím, což často vede k syndromu vyhoření.

 • Učitelé a vědečtí pracovníci: Pedagogové často čelí velkému stresu z důvodu narůstajících požadavků na výkon, problémového chování studentů a nedostatku zdrojů.

 • Sociální pracovníci: Pracovníci v oblasti sociální práce mají často emocionálně náročnou práci s lidmi v nejtěžších životních a krizových situacích, což může vést k vyčerpání až syndromu vyhoření.

 • Manažeři a vedoucí osoby: Osoby pracující ve vedení a managementu čelí často stresu z důvodu náročných pracovních podmínek, musí být neustále na příjmu i na dovolené, takže pracují nepřetržitě.

 • Podnikatelé: Podnikání často přináší sebou vysoký tlak, neustálý stres a nekonečnou zátěž rozhodování. Podnikatelé čelí mnoha výzvám, jako je řízení podniku, péče o zaměstnance, budování obchodních vztahů a řešení nečekaných problémů. Tyto faktory mohou vést k pocitu vyčerpání, ztráty motivace a vyhoření.

Časté projevy syndromu vyhoření

Rozpoznání symptomů syndromu vyhoření je klíčové pro jeho diagnostiku, řešení a prevenci vážných následků. Mezi hlavní projevy patří následující projevy:

 • Chronická únava: Pocit trvalé únavy, i přes dostatek spánku a odpočinku.

 • Snížená výkonnost: Dochází k poklesu výkonu v práci, studiu či podnikání, i k obtížím s koncentrací a rozhodováním.

 • Emocionální vypětí: Časté jsou pocity beznaděje, podrážděnosti, nedostatek motivace a pocit deprese.

"Dlouhodobé neřešení syndromu vyhoření může mít vážné následky na fyzické, emocionální a sociální zdraví jednotlivce. Chronický stav vyhoření, který není  řešen, ovlivňuje duševní i fyzické zdraví."

Některé z hlavních důsledků zahrnují:

 • Fyzické problémy: Chronický stres spojený se syndromem vyhoření může vést k různým fyzickým problémům, jako je bolest svalů, migrény, zažívací obtíže nebo vysoký krevní tlak.

 • Emoční vyčerpání: Nepřetržitý stres a emocionální vyčerpání mohou vést k pocitům beznaděje, beznaděje a deprese. Jedinec se může cítit vyhořelý a ztratit zájem o svou práci, své vztahy a svůj život obecně.

 • Snížená pracovní výkonnost: Syndrom vyhoření může ovlivnit schopnost jednotlivce soustředit se, rozhodovat a efektivně pracovat. To může vést k poklesu pracovního výkonu a snížení profesních výsledků.

 • Vztahové problémy: Lidé postižení syndromem vyhoření mohou mít obtíže s komunikací a interakcí ve vztazích. To může vést k konfliktům a rozpadu vztahů, včetně vztahů na pracovišti i v osobním životě.

 • Ztráta smyslu a cíle: Dlouhodobé neřešení syndromu vyhoření může vést k pocitu ztráty smyslu a cíle v životě. Jedinec se může cítit bezmocný a ztracený, což může vést k existenční krizi a otázkám ohledně svého životního směru.

Jak může pomoct terapie s iHappy?

Syndrom vyhoření lze efektivně řešit pomocí terapie, která se zaměřuje na identifikaci a zvládání jeho hlavních příčin. Terapeutické intervence mohou přinést úlevu a vést k úspěšnému zvládnutí tohoto stavu. 3

 • Díky terapii iHappy identifikujete své zdroje stresu a pochopíte, jak se syndrom vyhoření projevuje v každodenním životě. Získáte prostor pro sdílení emocionálního břemene spojeného se stresujícími životními událostmi.

 • Získáte účinné nástroje a způsoby, jak zvládat emoční reakce svého těla. Zbavíte se příčin, které u Vás syndrom vyhoření způsobují v první řadě a nastavíte si jasné hranice mezi pracovním a osobním životem.

 • Pomocí osvědčených terapeutických metod vyřešíte své problémy jednou provždy, což povede k vyšší psychické pohodě a emoční odolnosti.

Pan Tomáš a jeho zkušenosti se syndromem vyhoření

Není nic silnějšího než příběh skutečného člověka, který se vyrovnává s obtížemi a najde sílu v sobě a v nejtěžší chvíli vyhledá pomoc. Povíme si o klientovi Tomášovi, jehož život byl zdánlivě dokonalý a velmi úspěšný, dokud se u něj vlivem dlouhodobého vysokého pracovního vytížení a stresu neprojevil syndrom vyhoření.

Tomáš je výkonným manažerem v nadnárodní společnosti. Má velmi úspěšnou kariéru, prosperující rodinu a zdá se, že má vše, po čem kdy toužil. Avšak, minulý rok se jeho situace velmi změnila. S každým dalším dnem se cítil stále vyčerpanější a nešťastnější. Práce se místo zábavy a výzev stala nepřetržitým kolotočem termínů, schůzek a stresu, který neustával ani doma či dovolené. Byl neustále napjatý, podrážděný a cítil, že ztrácí smysl své existence.

Bod zlomu a vyhledání pomoci

Jednoho dne Tomáš už nemohl dál ignorovat signály, které mu jeho tělo, mysl a emoce posílaly. Začal mít problémy se spánkem, ztrácel chuť k jídlu a cítil se stále více odtržený od svých blízkých a osobního života. Dokonce i jeho nadšení pro práci, která ho dříve naplňovala, zmizelo a nahradila ho jenom prázdnota.

Naštěstí se jednoho dne rozhodl vyhledat pomoc. Po dlouhém váhání a hledání se rozhodl vyhledat profesionální pomoc a našel si terapeuta. Na začátku pro něj bylo obtížné otevřít se a hovořit o svých problémech, ale postupem času se mu terapie stala útočištěm, kde mohl bez obav vyjádřit a zpracovat své pocity a myšlenky, se kterými si dosud sám nevěděl rady.

Terapeut mu pomohl identifikovat zdroje jeho stresu, pochopit, jak se syndrom vyhoření projevuje a poskytl mu nástroje, jak zvládat jeho emocionální reakce. Tomáš se postupně začal učit a měnit. Nejprve se změnil v tom, že si sám dokázal vyhradit čas pro sebe, aniž by se cítil provinile. Postupně si dovolil mnohem lépe řídit své pracovní povinnosti a také jak nastavit hranice ve svém osobním a profesním životě.

Nechte se inspirovat

S pomocí terapie a podpory své rodiny a přátel začal Tomáš postupně obnovovat svou rovnováhu a najímat radost ze života. Byla to náročná cesta plná výzev, ale díky odhodlání a podpoře dokázal překonat syndrom vyhoření a znovu se naučit žít plnohodnotný a šťastný život.

Tomášův příběh je připomínkou toho, že i ti nejsilnější mezi námi se mohou potýkat se syndromem vyhoření a že hledání pomoci není projevem slabosti, ale statečnosti. Terapie je klíčem k obnovení duševního zdraví a ke šťastnému životu.

Autorka článku:

Andrea Vokálová

Terapeutka iHappy. Její životní poslání je pracovat s lidmi, které v životě něco trápí, chtějí to změnit a užívat si život svobodně s lehkostí podle sebe.

Online terapie osobního rozvoje iHappy

 • Sezení se zkušenými a terapeuty, kteří od roku 2019 pomohli více než 6.000 spokojených klientů.

 • Účinná a logická metoda, která přináší jasné výsledky už po prvním sezení (není nutné docházet opakovaně).

 • Efektivní metoda vhodná pro řešení akutních i dlouhodobých problémů a také jako metoda osobního rozvoje.

 • Jednotná cena za terapii 2.900 Kč / 120 minut.

Nebuďte v tom sami, pomůžeme vám.

Rozhodněte se pro šťastnější a pohodovější život díky iHappy. Přinášíme příběhy klientů, kteří se odhodlali aktivně přistoupit ke změně svého myšlení a prožili na vlastní kůži výhody terapie s iHappy.

Příběhy našich klientů