Deprese: Příčiny, projevy a úloha terapie

Deprese je stav emocionálního a mentálního vyčerpání, který může významně ovlivnit každodenní fungování jednotlivce. Tento stav není pouze projevem smutku, ale je spojen s pocity beznaděje, strachu a vyčerpání, což může mít zásadní dopad na kvalitu života. Klíčovou úlohu při řešení deprese a podobných pocitů má terapie. Ta poskytuje prostor pro sdílení emocionálního břemene  a pomáhá identifikovat a změnit negativní myšlenkové vzorce.

Jaké jsou příčiny deprese?

V životě se často ocitneme v situacích, kdy nás přepadají pocity osamělosti, smutku nebo obav, zvláště v době stresu či náročných událostí. Nicméně, pokud se tyto stavy opakují často nebo trvají delší dobu, může to být známkou deprese. Deprese je jednou z nejčastějších duševních poruch, která může výrazně ovlivnit naši výkonnost a často je hlavní příčinou pracovní neschopnosti. Její přetrvávání má negativní dopad na kvalitu života a může zatěžovat jak duševní, tak fyzické zdraví.  1

 • Genetická predispozice: Někteří lidé mají vyšší genetickou náchylnost k depresi než jiní. Pokud máte rodinnou historii deprese, máte vyšší riziko, že se u vás tento stav vyvine.

 • Výchova a rodinné prostředí: Dětství a adolescentní období jsou klíčovými fázemi ve vývoji jedince, kde rodinné vztahy, komunikace a životní podmínky mohou vytvářet základ pro duševní pohodu nebo naopak zdroj stresu a psychického nepohodlí.

 • Traumatické události: Ztráta blízké osoby, traumatické zážitky nebo závažné životní události, jako je rozvod nebo ztráta zaměstnání, mohou způsobit depresi.

 • Stres: Chronický stres z práce, rodiny nebo finančních problémů může vést k dlouhodobému stavu úzkosti a deprese.

 • Biologické faktory: Nerovnováha neurotransmiterů, jako je serotonin a dopamin, může hrát roli v rozvoji deprese. Také hormonální změny, jako je například snížení hladiny serotoninu v mozku, mohou ovlivnit náladu a vyvolat deprese.

 • Sociální faktory: Osamělost, izolace a nedostatek podpory mohou také přispět k rozvoji deprese.

Nejběžnější projevy deprese

Deprese se může projevovat různými způsoby a má širokou škálu symptomů, které mohou ovlivnit různé oblasti života jednotlivce. Mezi hlavní projevy deprese patří chronický smutek a ztráta zájmu nebo potěšení ze věcí, které dříve přinášely radost. Deprese může probíhat v opakujících se epizodách, kdy se symptomy vyskytují většinu dne, téměř každý den. 2

 • Smutná nebo nešťastná nálada většinu času

 • Ztráta zájmu nebo radosti z běžných aktivit

 • Únavnost nebo pocit vyčerpání

 • Poruchy spánku, jako je nespavost nebo nadměrné spánky

 • Snížená koncentrace a rozhodovací schopnost

 • Změny hmotnosti nebo chuti k jídlu

 • Pocity bezvýchodnosti, bezcennosti nebo viny

 • Myšlenky na smrt nebo sebevraždu

Zvládání deprese

Zvládnutí deprese vyžaduje komplexní přístup a kombinaci různých strategií a technik. Úloha terapie při depresi hraje klíčovou roli v léčbě deprese tím, že poskytuje prostor pro sdílení emocionálního břemene spojeného s depresí a pomáhá identifikovat příčiny současných stavů a změnit negativní myšlenkové vzorce. 3

Mezi hlavní způsoby zvládání deprese tedy patří:

 • Terapie: Psychoterapie, jako je kognitivně behaviorální terapie (KBT), může pomoci identifikovat a změnit negativní myšlenkové vzorce spojené s depresí.

 • Antidepresiva a jiné léky: Antidepresiva mohou být účinným prostředkem ke zvládání deprese, avšak sama o sobě neřeší přičinu. Farmakoterapii je vhodné kombinovat s terapií.

 • Životní styl: Zdravý životní styl, včetně pravidelné fyzické aktivity, vyvážené stravy a dostatečného odpočinku, může mít pozitivní vliv na náladu a snížit symptomy deprese.

 • Podpora: Podpora ze strany rodiny, přátel a dalších blízkých osob může být klíčová pro zvládnutí deprese.

   

Úloha terapie při řešení deprese

Úloha terapie při depresi spočívá v poskytování podpory, porozumění a zejména vyřešení a odstranění příčin deprese. Terapeutický proces umožňuje klientovi prozkoumat hlubší kořeny svých emocí a myšlenek spojených s depresí a postupně je transformovat. Cílem terapie iHappy je zmírnit aktuální symptomy deprese a zároveň umožnit klientovi poznat, přijmout a tím i odstranit příčiny depresivních nálad a stavů.

"Terapie iHappy nabízí efektivní pomoc při zvládání deprese. Terapeuti pracují osvědčenou metodou, zaměřující se na odhalení a odstranění skutečných příčin problému. Během dvouhodinové terapie Vám terapeut poskytne průvodcovství a podporu při identifikaci a odstranění příčiny deprese."

Na rozdíl od jiných terapií se terapie iHappy nezaměřuje pouze na zvládnutí problému, ale na jeho úplné a trvalé vyřešení. Tímto přístupem můžete dosáhnout významných změn ve svém životě během relativně krátké doby. Terapeuti přistupují ke každému problému s profesionálním nadhledem, což Vám umožní nejen řešit konkrétní obtíže, ale také porozumět spojení mezi myšlenkami, emocemi a chováním.

Terapie iHappy Vám může pomoci žít naplněnější a šťastnější život.

Autorka článku:

Andrea Vokálová

Terapeutka iHappy. Její životní poslání je pracovat s lidmi, které v životě něco trápí, chtějí to změnit a užívat si život svobodně s lehkostí podle sebe.

Online terapie osobního rozvoje iHappy

 • Sezení se zkušenými a terapeuty, kteří od roku 2019 pomohli více než 6.000 spokojených klientů.

 • Účinná a logická metoda, která přináší jasné výsledky už po prvním sezení (není nutné docházet opakovaně).

 • Efektivní metoda vhodná pro řešení akutních i dlouhodobých problémů a také jako metoda osobního rozvoje.

 • Jednotná cena za terapii 2.900 Kč / 120 minut.

Nebuďte v tom sami, pomůžeme vám.

Rozhodněte se pro šťastnější a pohodovější život díky iHappy. Přinášíme příběhy klientů, kteří se odhodlali aktivně přistoupit ke změně svého myšlení a prožili na vlastní kůži výhody terapie s iHappy.

Příběhy našich klientů