Jak se dostat z rozchodu: Příběh Elišky

Rozchody a rozvody jsou bolestivé životní události, které mohou zanechat hluboké emoční jizvy. Přesto mohou být také katalyzátorem pro osobní růst a sebepoznání. V České republice je rozvodovost v posledních letech relativně vysoká. Podle údajů Českého statistického úřadu v posledním desetiletí toto číslo dosahovalo až 50 %, což znamená, že každé druhé manželství končí rozvodem. Tento negativní trend odráží značnou proměnlivost a dlouhodobou nestabilitu v manželských vztazích. 1

Nejtěžší období v životě

Když se vztah rozpadne, objevují se skutečné psychologické problémy. Osoby ve vztahu si plánují určitou budoucnost a život s jinou osobou, je nesmírně náročné, když se tato trajektorie náhle změní a oni se musí přizpůsobit novému způsobu života. Také praktické záležitosti spojené s rozchodem mohou jsou stresující: dělení majetku, stěhování, v mnoha případech i řešení péče o děti. Téměř každý, kdo tímto prošel, vám také řekne, že se často objevují pocity studu, viny nebo lítosti. Lidé často myslí na své vlastní situace místo toho, aby poskytli podporu, jako byste byli nakaženi virem rozvodu a oni se raději drželi stranou, aby se sami nenakazili.

"Odloučení od milované osoby často otevírá staré rány z minulosti, což může způsobit, že člověk znovu prožívá bolestivé zážitky. Rozvod nebo rozchod tak může fungovat jako spouštěč pro dříve nezpracovaná traumata, což vede k opakování destruktivních vzorců chování a pocitů beznaděje."

Rozchod nebo rozvod patří mezi jedny z nejtěžších období v našem životě, ale zároveň mohou být dveřmi k novému osobnímu růstu a sebepoznání. Přijetí tohoto období jako příležitosti ke změně může přinést nečekané výhody.

Dopady na psychiku

Pochopení mentálních důsledků je klíčové pro správné zvládnutí rozvodu a nalezení cesty k uzdravení a osobnímu růstu. Pokud procházíte těmito obtížemi, je důležité vyhledat pomoc a podporu, která vám pomůže zvládnout náročné životní období. 2

 • Stres z logistiky: Dělení majetku, stěhování a řešení péče o děti.

 • Pocity studu, viny a lítosti: Často se objevují a přispívají k izolaci.

 • Pocit zrady od milované osoby: Zjištění nevěry nebo ztráta důvěry může výrazně zhoršit psychický stav.

 • Izolace: Lidé se mohou cítit izolovaní, protože jejich okolí se drží stranou.

 • Trauma a problémy s připoutáním: Rozvod může vyvolat stará traumata a problémy s připoutáním.

 • Riziko pro lidi s historií závislostí: Intenzivní emoce mohou být zvláště nebezpečné pro ty, kteří mají problémy se závislostí.

Jak nalézt smysl ve ztrátě?

Prvním krokem na cestě uzdravení je přijetí toho, že bolest je součástí procesu. Umožněte si cítit smutek, vztek, strach, zklamání, nebo i úlevu. Emoce, které cítíte, jsou v pořádku a zaslouží si být vyjádřeny. Pište si deník, mluvte s přáteli, ale jako nejefektivnější je využít pomoci terapeuta, který vám pomůže tyto emoce najít, pojmenovat, prožít a následně zpracovat.

 • Vyjádření emocí: Klíčové pro zpracování vašich emocí a další osobní či vztahový posun.

 • Sebereflexe: Rozchody mohou poskytnout čas a prostor pro otázky, jako "Co opravdu chci od života?" a "Jaké hodnoty jsou pro mě nejdůležitější?".

 • Odborné vedení: Terapeut vám pomůže najít a uvědomit si negativní podvědomé myšlenkové programy, které ovlivňují vaše vztahy.

Dalším krokem je znovuobjevení sebe sama. Rozchod může otřást vaším vnímáním sebe sama, ale také vám může dát příležitost znovu se definovat. Uvažujte o tom, jaké jsou vaše silné stránky a jak je můžete využít k posunu vpřed.

"Věřte v to, že i když je cesta těžká, na jejím konci může být nový a radostnější život."

Důležitou součástí uzdravování je také budování nového smyslu pro identitu. Rozchod může otřást vaším vnímáním sebe sama, ale také vám může dát příležitost znovu se definovat. Uvažujte o tom, jaké jsou vaše silné stránky a jak je můžete využít k posunu vpřed.

Poslední, ale neméně důležitým aspektem, je obnovení naděje a optimizmu. Setkání s lidmi, kteří prošli podobnými zkušenostmi a viděli je překonat, může být inspirativní. Připojte se k online fóru, navštivte semináře, nebo si najděte mentora. Věřte v to, že i když je cesta těžká, na jejím konci může být nový a radostnější život. 3

Jak může pomoct terapie s iHappy?

Terapie s iHappy může být klíčovým nástrojem pro zvládnutí emocí a stresu spojeného s rozchodem nebo rozvodem. Odborní terapeuti vám pomohou zvládnout tyto obtížné životní situace a najít cestu k uzdravení a osobnímu růstu.

 • Zpracování emocí: Terapeuti pomohou identifikovat a vyjádřit pocity smutku, vzteku, zklamání a úlevy, což je klíčové pro proces uzdravení.

 • Sebereflexe a růst: Terapie poskytuje prostor pro sebereflexi a umožňuje znovuobjevení sebe sama, definování životních cílů a hodnot.

 • Podpora: Terapeuti nabídnou podporu a vedení při překonávání traumat z minulosti a pomohou budovat novou identitu a obnovit naději a optimismus do budoucnosti.

Příběh o novém začátku Elišky po rozvodu

Eliška měla vše, o čem si myslela, že si v životě přála: stabilní manželství, dvě krásné děti a dům se zahradou. Avšak po patnácti letech společného života se její manželství začalo hroutit. Navíc ještě zjistila, že jí manžel dlouhodobě podvádí, což ji zcela zdrtilo. Rozvod byl již nevyhnutelný, ale pro Elišku to bylo snad nejhorší období v životě.

Rozvodový proces byl pro oba manžele vyčerpávající a emocionálně ničivý. Eliška se cítila ztracená a osamělá, její sebeúcta byla na bodu mrazu. Rozvod a napjatá situace mezi rozcházejícími rodiči začala ovlivňovat i děti – obě byly častěji nemocné, zhoršily se jim známky ve škole a docházelo k více citovým výlevům i pláči. Eliška cítila, že dopadla na pomyslné dno a nebýt jejich dvou dětí, tak neviděla v životě už žádný smysl. V tuto chvíli už nevěděla, jak dál sama, a tak se rozhodla vyhledat pomoc a objednala se na terapii iHappy.

Terapie jako klíč k uzdravení

Během terapie Eliška zjistila, že rozvod a pocity s ním spojené ji velice připomínají trauma z dětství, kdy ji a její maminku opustil táta a odstěhoval se ke své milence. Emoce zrady, vzteku, smutku a zklamání i strachu byly v Elišce zapečetěny několik desetiletí, než našla sílu je s pomocí terapeutky najít a laskavě zpracovat. Eliška si díky terapii uvědomila, že po odchodu otce v dětství se nevědomě celý život obávala toho, že ji láska opět opustí, jako se to stalo s tátou.

 • Uvědomění si starých traumat: Terapie pomáhá odkrýt a zpracovat stará traumata.

 • Obnova důvěry: Eliška našla sílu znovu důvěřovat mužům.

 • Posílení sebeúcty: Terapie posílila Eliščinu sebeúctu a sebevědomí.

"Eliška našla svou sílu a poprvé ve svém dospělém životě začala důvěřovat mužům. Nyní se nežene do dalšího vztahu jen aby nebyla sama. Protože teď už ví, že má stále hodnotu a že ji čeká světlá budoucnost."

Jako bonus, který nebyl řešen na terapii, se významně zlepšil i její vztah se synem, se kterým se nyní už zdlouhavě nedohadují o maličkostech a může mu konečně naplno důvěřovat! Naučila se, jak chápat, poučit se a přijímat to, co se stalo, a jak se díky těmto těžkostem může posunout dál ke svému šťastnějšímu a spokojenějšímu životu.

Nechte se inspirovat

Eliška začala znovu objevovat sebe sama. Vzala si čas na věci, které dříve zanedbávala – začala cvičit, číst více a trávit čas aktivitami se svými dětmi. Začala také pracovat jako dobrovolnice v místní komunitním centru, což jí přineslo nový pocit smysluplnosti a spokojenosti.

Příběh Elišky není jen příběhem rozvodu, ale také příběhem změny a obnovení. Je připomínkou, že i v nejtemnějších časech můžeme najít světlo a že pomocí terapie a podpory může člověk znovu najít smysl života a směřovat k pozitivním změnám. Eliška nyní žije život plný pozitivní energie, naděje a optimismu. Její příběh inspiruje ostatní, kteří procházejí podobnými výzvami, a ukazuje, že i po bolestivém rozvodu je možné začít znovu a žít naplno.

 

Autorka článku:

Andrea Vokálová

Terapeutka iHappy. Její životní poslání je pracovat s lidmi, které v životě něco trápí, chtějí to změnit a užívat si život svobodně s lehkostí podle sebe.

Online terapie osobního rozvoje iHappy

 • Sezení se zkušenými a terapeuty, kteří od roku 2019 pomohli více než 6.000 spokojených klientů.

 • Účinná a logická metoda, která přináší jasné výsledky už po prvním sezení (není nutné docházet opakovaně).

 • Efektivní metoda vhodná pro řešení akutních i dlouhodobých problémů a také jako metoda osobního rozvoje.

 • Jednotná cena za terapii 2.900 Kč / 120 minut.

Nebuďte v tom sami, pomůžeme vám.

Rozhodněte se pro šťastnější a pohodovější život díky iHappy. Přinášíme příběhy klientů, kteří se odhodlali aktivně přistoupit ke změně svého myšlení a prožili na vlastní kůži výhody terapie s iHappy.

Příběhy našich klientů