Co očekávat od online terapie iHappy a jak se připravit

V článku se podrobněji zaměříme na význam rozhodnutí řešit své problémy a kdy je čas opustit stav, ve kterém nám již není dobře a posunout se vpřed. Detailněji prozkoumáme, jak terapeuti společnosti iHappy mohou pomoci v procesu překonávání obtíží a jak konkrétně probíhá terapeutické sezení.

Profesionální terapeuti

Naši terapeuti pracují osvědčenou metodou, která už pomohla mnoha lidem zlepšit kvalitu jejich života a vyřešit jejich problémy. Metoda se zaměřuje na efektivní práci s myšlenkami a emocemi s cílem odhalit a odstranit skutečné příčiny problému. S naším přístupem lze v relativně krátkém čase – mluvíme o desítkách minut či hodinách - řešit i problémy, se kterými se člověk může potýkat celý život. Obvykle se klient na terapii zaměřuje na jeden konkrétní problém během jednoho terapeutického sezení.

Při terapii se zbavíte svých problémů jednou provždy – snadno, rychle a online!

Ve zpracování problému nejsou žádná témata tabu – terapeuti přistupují ke každému problému s profesionálním nadhledem. Terapie vám nejen pomůže vyřešit konkrétní obtíže, ale také vám pomůže pochopit spojení mezi vašimi myšlenkami, emocemi a chováním. Tímto způsobem můžete převzít plnou zodpovědnost za svůj život a začít žít naplněnější a šťastnější život.

Jak se připravit na terapii?

1. Rozhodněte se

Když chcete změnu ve svém životě, vždy to začíná jedním klíčovým krokem – rozhodnutím. Musíte se rozhodnout, že to, co si přejete, je pro vás skutečně důležité a stojí za to vložit do toho svůj čas a úsilí. Důležité je také učinit první konkrétní krok, aby se změna stala skutečností, nikoli pouhým snem či tématem pro povídaní, jak je často obvyklé.

2. Vytvořte si bezpečný prostor

Vše má svůj čas a místo. Čas pro terapii si můžete vybrat v našem rezervačním systému. Co se místa týče, záleží jen vás. Je však velmi důležité, abyste během terapie nebyli rušeni. Doporučujeme si vybrat klidné místo, kde se budete cítit pohodlně a kde ideálně budete sami. Připravte si kapesníky, oblíbený nápoj a ujistěte se, že máte kvalitní internetové připojení. A životní změna může začít.

3. Nebuďte pod vlivem

Pracujeme s lidskou myslí, a proto je nezbytné, abyste byli odpočatí a nebyli vlivem žádných omamných látek nebo látek ovlivňujících mozkovou činnost (alkohol, drogy a podobně). Pokud však užíváte lékařem předepsaná antidepresiva, měli byste je užívat podle předpisu. I v tomto případě je terapie účinná.

Jaké terapie probíhá?

Terapeut je vaším průvodcem během terapie, který vám pomůže identifikovat problém a společně s vámi se dostane k jeho příčině. Prací s vědomými i podvědomými programy příčinu odstraníme, což vede k jeho úplnému a trvalému vyřešení. Terapeut vás po celou dobu terapie vede a podporuje, abyste se ve svém vnitřním světě lépe orientovali a mohli vést šťastnější a pohodovější život.

"Na rozdíl od jiných terapií u iHappy nejde o to, abyste se naučili žít s problémem, ale o to, abyste ho úplně vyřešili a odstranili z vašeho života. Během relativně krátké doby (dvě hodiny) můžete dosáhnout významných změn, dokonce i v oblastech, s nimiž jste se potýkali po svůj celý život."

Terapie obvykle trvá přibližně 2 hodiny čistého času, během kterých se věnujeme Vašemu problému a souvisejícím emocím. Začínáme tím, že si společně povídáme o problému, který Vás trápí a Vašim pocitům. Potom společně stanovíme záměr – to znamená, jaký ideální vztah byste chtěli mít k danému problému a jakého cíle chcete dosáhnout.

Během celého procesu terapeut vede a usměrňuje jednotlivé kroky, abyste se cítili podporováni a bezpečně. Není třeba se ničeho obávat – naše terapeutické prostředí je nastavené tak, aby bylo pro vás co nejpříjemnější a nejefektivnější.

Umožníme vám zpracovat to, co vás tíží, a pomůžeme vám identifikovat a zpracovat klíčové souvislosti mezi vašimi myšlenkami, emocemi a chováním. Díky tomu získáte hlubší pochopení sami sebe a budete schopni vést šťastnější a pohodovější život.

Principy terapie / náš etický kodex

Nehodnotíme

Nehodnotíme, co jste v životě udělali či neudělali, ani to, co jste prožili či prožíváte. Neexistuje důvod trápit se kvůli minulosti či současnosti. Každý problém má své řešení, a naši terapeuti k němu přistupují zcela profesionálně a s nadhledem. Nikoho a nic nesoudí, nehodnotí a ani neporovnávají. Naopak, zcela logicky a věcně vás vedou krok po kroku k cíli, který jste si zvolili.

Nasloucháme

Posloucháme vaše potřeby s důrazem na to, aby jste se jako klienti cítili, že jste slyšeni a podporováni při rozpoznávání a řešení svých problémů. Naši terapeuti jsou vždy s klientem na jedné lodi. Jsou empatičtí, intuitivní a excelentní v naslouchání a vcítění se do klientova problému. Respektujeme jedinečnost každého člověka a jsme si vědomi, že každý má svůj originální pohled na svět. Díky tomu si můžete být jisti, že naši terapeuti naslouchají vašim potřebám a neškatulkují vás dle předem stanovených kritérií.

Vzděláváme se

Náš tým terapeutů si váží osobního růstu, a proto se neustále vzdělává. Pracujeme na sobě a pravidelně se účastníme sebe rozvojových školení a osobních mentoringů, abychom byli stále v souladu s nejnovějšími současnými metodami a přístupy. To, co předáváme klientům, je založeno na našich vlastních zkušenostech a pravdivém přístupu k sobě i ke klientovi. Předtím než jsme se rozhodli pomáhat ostatním, jsme pomohli především sami sobě. Chápeme, že efektivní pomoc může přijít pouze tehdy, když jsme sami v souladu a vyrovnaní.

Život (opět) ve Vašich rukou

Umožníme vám návrat k vaší zodpovědnosti. Naši terapeuti do každé terapie vloží veškeré úsilí a energii. Když i vy dáte svých 100 %, což zahrnuje rozhodnutí zbavit se svého problému jednou provždy, žádané výsledky se dostaví. Pracujeme s klienty tak, aby nejen vyřešili svůj problém, ale také pochopili, že vše, co se v jejich životě děje, je odrazem jejich nitra. Jakmile to pochopíte, přebíráte plnou zodpovědnost za svůj život a je pouze na vás, co s tím uděláte.

Při terapiích se často stává, že klienti si uvědomují, že to, co považovali za svou slabost, je ve skutečnosti jejich silnou stránkou. Například strach se projevit, tréma při mluvení na veřejnosti nebo touha přizpůsobit se okolí, může být pouhým omezujícím přesvědčením, které klienti při terapii odhalí a následně je přenastaví tak, aby mohli žít plnohodnotný život podle svých vlastních představ.

Společně s vámi hledáme jen a pouze vaši individuální cestu - cestu, po které se budete cítit spokojení a plní radosti každý den. Protože to je přesně to, na čem nám záleží!

Autorka článku:

Bc. Jana Čtvrtečková

Terapeutka iHappy. Díky vlastním životním rozhodnutím a změnám začala žít svůj ideální život. Rozhodla se, že chce pomoci i ostatním dosáhnout podobného pocitu.

Online terapie osobního rozvoje iHappy

  • Sezení se zkušenými a terapeuty, kteří od roku 2019 pomohli více než 6.000 spokojených klientů.

  • Účinná a logická metoda, která přináší jasné výsledky už po prvním sezení (není nutné docházet opakovaně).

  • Efektivní metoda vhodná pro řešení akutních i dlouhodobých problémů a také jako metoda osobního rozvoje.

  • Jednotná cena za terapii 2.900 Kč / 120 minut.

Nebuďte v tom sami, pomůžeme vám.

Rozhodněte se pro šťastnější a pohodovější život díky iHappy. Přinášíme příběhy klientů, kteří se odhodlali aktivně přistoupit ke změně svého myšlení a prožili na vlastní kůži výhody terapie s iHappy.

Příběhy našich klientů