Terapie iHappy jako metoda osobního rozvoje

V dnešní době se stále více lidí obrací na terapii jako prostředek ke zlepšení svého duševního zdraví a celkové kvality života. Terapie již dávno není jen pro ty, kteří trpí vážnými duševními poruchami, ale stává se nástrojem pro každého, kdo hledá cestu k většímu štěstí a osobnímu růstu. Tento článek se zaměřuje na to, jak terapie pomáhá pracovat na myšlenkách a mentálních programech, které ovlivňují naše emoce a chování, a jak to přispívá k našemu štěstí a osobnímu rozvoji.

Stále vnímáte terapii jako něco negativního?

Slova "terapie" a "terapeut" jsou stále často vnímána negativně, což pramení z neznalosti, negativních zkušeností a předsudků. Mnozí lidé si totiž terapii spojují pouze s vážnými duševními poruchami nebo slabostí, a proto se zdráhají vyhledat pomoc, i když by jim to mohlo výrazně pomoci. Mezi časté předsudky ohledně terapie patří: 1

 • Terapie je jen pro lidi s vážnými duševními poruchami.
 • Pouze slabí lidé potřebují terapii.
 • Terapie je drahá a nepřístupná běžným lidem.
 • Terapie trvá příliš dlouho a výsledky nejsou jisté.
 • Lidé, kteří chodí na terapii, jsou považováni za "blázny".
 • Terapie je ztráta času a peněz, protože problémy by si měl každý vyřešit sám.
"Odpovězte si na otázku: Pokud chodíme na pravidelné preventivní kontroly k lékařům, cvičíme, navštěvujeme masáže, fyzioterapii a dentální hygienu a staráme se o své tělo dříve, než onemocní, tak proč stejně nepřistupujeme i k naší psychické, emocionální a duševní pohodě?"

Negativní pohled přehlíží skutečnost, že terapie je cestou k sebepoznání, růstu a zlepšení kvality života. Otevřenost k terapii a odvaha přiznat si potřebu změny jsou známkami síly a odhodlání postavit se čelem vlastním výzvám. Duševní a emocionální zdraví je nezbytným pilířem pro celkové zdraví člověka.

Terapie je účinný nástroj sebepoznání

Terapie je proces, který nám umožňuje lépe porozumět sobě samým. Díky terapeutickým sezením můžeme identifikovat a analyzovat naše myšlenky, pocity a chování. Tento proces sebepoznání je klíčový pro osobní růst, protože nám pomáhá uvědomit si negativní vzorce, které nás omezují nebo nám způsobují bolest.

 • Sebereflexe: Terapie poskytuje bezpečné prostředí pro sebereflexi, kde můžeme bez obav z kritiky prozkoumávat své vnitřní světy a propojovat se svou autenticitou.

 • Porozumění minulosti: Pomáhá nám pochopit, jak naše minulost ovlivňuje naši přítomnost, a umožňuje nám uzavřít nevypořádané záležitosti, ať se jedná o emoční traumata z dětství, potlačené emoce, traumatické události, ztráty, rozchody či rozvody rodičů a další.

Terapie a práce s mentálními programy

Mentální programy jsou hluboko zakořeněné vzorce myšlení a chování, které jsme si osvojili v průběhu života. Tyto programy mohou být pozitivní, ale často jsou spíše negativní zdroje našich problémů. 2

"Vypořádat se s našimi mentálními programy bez pomoci je velmi náročné, protože tyto programy nás ovládají na podvědomé úrovni. Je to právě zkušený terapeut, který nám pomůže tyto programy identifikovat a změnit."
 • Vyhledání a vypořádání negativních programů: Terapie se zaměřuje na změnu negativních myšlenkových vzorců a chování. Pomáhá nám uvědomit si, jak naše myšlenky ovlivňují naše emoce a činy, a učí nás je změnit a přeprogramovat tak, aby sloužil pro naše dobro. Jedním z častých destruktivních programů je například strach z opuštění, který ovlivňuje nás i veškeré naše vztahy.

 • Mindfulness a meditace: Terapie může zahrnovat i techniky mindfulness, které nám pomáhají být více přítomní v okamžiku a méně pod vlivem automatických reakcí či vzorců.

Zlepšení emocionálního zdraví

Jedním z hlavních přínosů terapie je zlepšení našeho emocionálního zdraví. Naučíme se lépe zvládat stres, úzkost a depresi, což přispívá k našemu celkovému zdraví a štěstí.

 • Zvládání stresu: Terapeutické sezení a techniky nám pomáhají identifikovat spouštěče stresu a naučit se efektivní strategie pro jeho zvládání. Díky práci se negativními programu se daří klientům aktivně překonat spouštěče, čímž se snižuje míra i četnost stresu.

 • Emocionální regulace: Terapie nás naučí, co nám emoce sdělují, jak je lépe regulovat a zvládat zdravějším způsobem. Mnoho klientů mívá bolestivé emoce potlačeny anebo naopak jsou klienti, kteří velmi emocionálně citliví tzv. hypersenzitivní. I s těmito emočními typy Vám terapie pomůže natolik, abyste žili svůj život v klidu a věděli, jak se pod vlivem emocí chovat.

Osobní růst a seberealizace

Osobní růst je neoddělitelně spojen s naším pocitem štěstí a naplnění. Když se rozvíjíme a dosahujeme svých cílů, cítíme se spokojení a máme smysl svého životě. Terapie nám pomáhá identifikovat naše hodnoty a cíle, překonat překážky a vytvořit plán, jak jich dosáhnout. 2

 • Stanovení cílů: Terapie nám pomáhá jasně definovat naše životní cíle a vytvořit konkrétní kroky k jejich dosažení. V případně komplikací a překážek nám terapie pomáhá je překonat a pochopit jejich poučení.

 • Sebedůvěra: Práce na sobě v rámci terapie zvyšuje naši sebedůvěru a pocit vlastní hodnoty. Mnoho klientů po terapii říká, že pochopili svůj život, sami sebe, své okolí a dokázali najít to své autentické já, které v průběhu života někde ztratili.

Zlepšení vztahů

Kvalitní mezilidské vztahy jsou klíčovým faktorem pro náš pocit štěstí. Terapie nám pomáhá zlepšit naše komunikační dovednosti a vyřešit konflikty, což vede k lepším a uspokojivějším vztahům.

 • Komunikace: Naučíme se efektivnější způsoby komunikace, které nám pomáhají lépe vyjadřovat své potřeby a pocity. Za pomoci terapeuta lze odstranit i strachy z komunikace, vyjadřování, mluvení na veřejnosti, které ovlivňují náš osobní i pracovní život.

 • Řešení konfliktů: Terapie poskytuje nástroje pro řešení konfliktů a zlepšování vztahů s ostatními. Klienti často řeší hádky a spory, ale díky terapii se dokážou ve vypjatých situacích rozhodovat v klidu a s rozvahou.

Online terapie iHappy: cesta k osobnímu rozvoji

Terapie iHappy je mocným nástrojem pro osobní růst a dosažení štěstí. Práce na našich myšlenkách a mentálních programech nám umožňuje lépe porozumět sobě samým, zlepšit naše emocionální zdraví a vztahy a dosáhnout svých životních cílů. Terapie iHappy nabízí individuální přístup a široké spektrum terapeutických technik, které vám pomohou nalézt rovnováhu a dosáhnout plného potenciálu.

 • Sebepoznání: Terapie iHappy vám pomůže identifikovat a analyzovat vaše myšlenky, pocity a chování, což je klíčové pro osobní růst.

 • Zvládání stresu: Naučíte se efektivní strategie pro zvládání stresu a negativních emocí.

 • Emocionální regulace: Terapie vás naučí, jak lépe regulovat své emoce a zvládat je zdravějším způsobem.

 • Stanovení cílů: Pomůže vám jasně definovat vaše životní cíle a vytvořit konkrétní kroky k jejich dosažení.

 • Zlepšení vztahů: Naučíte se efektivnější způsoby komunikace a řešení konfliktů.

 • Sebedůvěra: Práce na sobě zvýší vaši sebedůvěru a pocit vlastní hodnoty.

Autorka článku:

Andrea Vokálová

Terapeutka iHappy. Její životní poslání je pracovat s lidmi, které v životě něco trápí, chtějí to změnit a užívat si život svobodně s lehkostí podle sebe.

Online terapie osobního rozvoje iHappy

 • Sezení se zkušenými a terapeuty, kteří od roku 2019 pomohli více než 6.000 spokojených klientů.

 • Účinná a logická metoda, která přináší jasné výsledky už po prvním sezení (není nutné docházet opakovaně).

 • Efektivní metoda vhodná pro řešení akutních i dlouhodobých problémů a také jako metoda osobního rozvoje.

 • Jednotná cena za terapii 2.900 Kč / 120 minut.

Nebuďte v tom sami, pomůžeme vám.

Rozhodněte se pro šťastnější a pohodovější život díky iHappy. Přinášíme příběhy klientů, kteří se odhodlali aktivně přistoupit ke změně svého myšlení a prožili na vlastní kůži výhody terapie s iHappy.

Příběhy našich klientů