Péče o duševní zdraví: odvaha vyhledat pomoc

V dnešním hektickém světě plném tlaků se mnozí z nás potýkají s různými psychickými výzvami. Deprese, syndrom vyhoření, úzkosti či nespavost – to vše jsou jen některé z obtíží, které mohou ovlivnit naše životy. Avšak mnozí z nás váhají hledat pomoc, možná kvůli stigmatizaci nebo obavám z otevření se. Je načase přehodnotit náš pohled na terapii a zbavit se předsudků, které mohou bránit mnoha jednotlivcům v získání podpory, kterou potřebují. Je čas otevřít se novým možnostem a přijmout pomoc na cestě k duševnímu zdraví.

Terapie jako osobní rozvoj

Jedním z hlavních důvodů, proč mnozí lidé vyhýbají terapii, je stigma spojené s mentálním zdravím. Nicméně v moderní době se otevírá nový pohled na péči o psychické zdraví, který zdůrazňuje důležitost otevřené komunikace a snahu odstranit stigma. 1

"Terapie není určena pouze těm, kteří procházejí krizí; je to nástroj pro každého, kdo chce zlepšit své psychické zdraví a dosáhnout celkové pohody ve všech oblastech života. Je čas přijmout nový přístup a odstranit předsudky, které brání lidem v hledání pomoci a podpory, kterou potřebují."

Moderní terapeuti nabízejí inovativní a flexibilní přístupy, které se přizpůsobují individuálním potřebám každého klienta. Díky osobním i online terapiím a různým aplikacím pro duševní zdraví máte možnost zvolit si formu terapie, která nejlépe vyhovuje vašemu životnímu stylu. Tato flexibilita a dostupnost umožňují lidem snadno integrovat terapii do svých rušných denních rozvrhů, aniž by ztráceli čas cestováním nebo hledáním volného času. Díky tomu může být terapie přizpůsobena vašim individuálním potřebám a programu.

Proč lidé chodí na terapii iHappy?

Lidé často vyhledávají terapii, když se jejich problémy stávají příliš obtížnými v každodenním životě a nedokážou si s nimi poradit sami. Terapie jim pak může poskytnout podporu, porozumění a nástroje potřebné k řešení těchto obtíží, aby mohli žít šťastněji a plněji. 2

 • Strachy, úzkosti a další nepříjemné emoce

 • Problémy ve vztazích

 • Nespokojenost a životní krize

 • Zdraví a spokojenost s vlastním tělem

 • Pracovní a finanční problémy
 • Osobní rozvoj a sebeláska

Terapie jako důkaz osobní odvahy

Vyhledání terapie není pouze projevem osobní síly, ale také důkazem vlastní odvahy a pečlivého přístupu k péči o duševní zdraví. Stále více jednotlivců, včetně úspěšných podnikatelů, sportovců, umělců a dokonce lékařů, otevřeně sdílí své zkušenosti s terapií jako klíčovým prvkem svého osobního růstu a životního úspěchu. 3

V dnešní době se otevřená komunikace o mentálním zdraví stává stále běžnější, což pomáhá odstraňovat předsudky a ukazuje, že terapie není rezervována pouze pro určitou skupinu lidí, ale je dostupná pro každého. Skrze terapii se otevírá cesta k hlubšímu pochopení a přijetí sebe sama, což vede k většímu štěstí, vyváženějšímu životu a plnějšímu prožívání každodenních radostí i výzev. Navíc, schopnost hovořit o svých emocích a hledání profesionální podpory ukazuje zralost a odhodlání ke zlepšení svého duševního blahobytu.

Přínosy péče o duševní zdraví

Péče o duševní zdraví má široké osobní přínosy. Zahrnuje zlepšení emoční stability, vyrovnanější mezilidské vztahy a posílení odolnosti vůči stresu. Důsledná péče o duševní zdraví může vést k vyšší životní spokojenosti, lepšímu sebeprosazení a rozvoji osobních dovedností potřebných k úspěšnému řešení životních výzev. Díky péči o duševní zdraví můžeme prožívat život plněji a aktivněji, s větší mírou optimismu a duševní rovnováhy.

Dobré duševní zdraví:
 • Je nezbytné ve každém věku, pomáhá nám zvládat stres, navazovat vztahy s ostatními a činit pozitivní volby v souladu s našimi hodnotami;

 • Je úzce spojeno s fyzickým zdravím - jedno ovlivňuje druhé. Špatné duševní zdraví, jak naznačuje deprese a dlouhodobá úzkost, může být faktorem mnoha vážných nebo chronických zdravotních stavů, jako jsou srdeční choroby, diabetes a mrtvice. Udržování dobrého duševního zdraví tak může mít ochranný účinek na naše celkové zdraví.

 • Podporuje pocit užitečnosti a relevanci ve společnosti a nabízí pocit, že naše úsilí je oceněno a má hodnotu;

 • Zvyšuje naše pocity klidu, štěstí, spokojenosti a pocit, že vedeme plnohodnotný život. Skutečně takové pozitivní emoce vedou k postupnému vzestupnému spirálovitému rozkvětu.

Zbavte se svých problémů jednou provždy

Pokud se potýkáte s problémy, které jsou v rozporu s tím, jak chcete žít svůj život, nebo jste vystaveni tlakům a očekáváním, nebo snad jen necítíte naplnění, není třeba váhat a vyhledat pomoc. Moderní terapie je přizpůsobená, dostupná a účinná. Je to investice do vašeho psychického zdraví, která může posílit vaši odolnost vůči životním výzvám a přinést vám dlouhodobou pohodu. Nedopusťte, aby strach bránil péči o vaše duševní zdraví. Dávejte mu pozornost, kterou si zaslouží, a udělejte aktivní krok k lepšímu pocitu ve svém životě.

Autorka článku:

Ing. Šárka Hulinková

Terapeutka iHappy. Na vlastní kůži poznala, že před problémy nelze utéct, ale je nutné jim čelit. Nyní pomáhá na této cestě všem, kteří jsou rozhodnutí žít lepší život.

Online terapie osobního rozvoje iHappy

 • Sezení se zkušenými a terapeuty, kteří od roku 2019 pomohli více než 6.000 spokojených klientů.

 • Účinná a logická metoda, která přináší jasné výsledky už po prvním sezení (není nutné docházet opakovaně).

 • Efektivní metoda vhodná pro řešení akutních i dlouhodobých problémů a také jako metoda osobního rozvoje.

 • Jednotná cena za terapii 2.900 Kč / 120 minut.

Nebuďte v tom sami, pomůžeme vám.

Rozhodněte se pro šťastnější a pohodovější život díky iHappy. Přinášíme příběhy klientů, kteří se odhodlali aktivně přistoupit ke změně svého myšlení a prožili na vlastní kůži výhody terapie s iHappy.

Příběhy našich klientů